Spring naar het artikel

Proefschriften

De volgende proefschriften zijn geschreven vanuit het Huisman OC.

Towards the elimination of chronic viral hepatitis in Europe.

Abby Falla: Towards the elimination of chronic viral hepatitis in Europe. Prevalence, Risk Groups and Screening Strategies
Promotor: prof. dr. J.H. Richardus; copromotores: dr. Irene Veldhuijzen.
Financier: Europese Unie
Partners: Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Rijksinstituut Volkgezondheid en het Milieu (RIVM), GGD Rotterdam-Rijnmond, en een aantal Europese partners.

Abby levert met haar proefschrift informatie aan die helpt om chronische virale hepatitis in Europa te elimineren. Hoewel er minder nieuwe infecties bijkomen in de meeste Europese landen, neemt de sterfte aan hepatitis B en C de komende jaren toe. Abby heeft zich op de volgende vragen gericht: In welke mate zijn migranten uit endemische landen een risicogroep voor chronische hepatitis B en C in Europa; wat kan geleerd worden uit verschillende op migranten gerichte modellen voor hepatitis screening; en wat zijn de belangrijkste voorwaarden om de volksgezondheid impact van screening onder migranten te maximaliseren?

Identifying sources and transmission routes of norovirus outbreaks

Faizel Sukhrie: Identifying sources and transmission routes of norovirus outbreaks. Molecular epidemiological methods as the basis for targeted prevention strategies
Promotores: prof. dr. M.M.P.G. Koopmans en P.F.M. Teunis; copromotor dr. H. Vennema
Financier: ZonMw
Partners: Erasmus MC, afdelingen Virologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg; Rijksinstituut Volkgezondheid en het Milieu (RIVM), GGD Rotterdam-Rijnmond

Faizel beschrijft in zijn proefschrift onderzoek in zorginstellingen in de regio Rotterdam, om beter inzicht te krijgen in de introductie en verspreiding van het norovirus (NoV) als basis voor het ontwikkelen van evidence-based richtlijnen voor bestrijding. Hij concludeert dat de opsporing van NoV-infecties in zorginstellingen niet optimaal is, wat kan leiden tot verhoogde diagnostiek- en behandelkosten, en complicaties bij kwetsbare patiŽnten met verstoorde immuniteit. Screening van patiŽnten bij opname (voornamelijk tijdens het winterseizoen), gebruik van snelle typering, en het (geanonimiseerd) koppelen van gegevens over ziekmeldingen bij personeelsleden en patiŽnten kunnen bijdragen aan vroegtijdige detectie van clusters.

Infection Control in Child Day Care Centres

Tizza Zomer: Infection Control in Child Day Care Centres. Development and evaluation of a hand hygiene intervention.
Promotor: prof. dr. J.H. Richardus; copromotores: dr. H.A.C.M. Voeten en dr. V. Erasmus
Financier: ZonMw
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdelingingen Maatschappelijke Gezondheidszorg en Medische Microbiologie & Infectieziekten

Tizza beschrijft in haar proefschrift de preventie van infectieziekten in kinderdagverblijven door het bevorderen van handhygiŽne van pedagogisch medewerkers. Zij deed bij kinderdagverblijven en pedagogisch medewerkers onderzoek in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Leiden en Gouda. Aan de hand hiervan ontwikkelde zij een interventie, die werd geŽvalueerd in een trial waarbij kinderdagverblijven met interventie werden vergeleken met kinderdagverblijven zonder interventie. De interventie leidde tot een betere naleving van handhygiŽne maatregelen door pedagogische medewerkers. Ook leek het plausibel dat de interventie een positief effect had op het verminderen van maagdarminfecties.

Outbreaks of Emerging Infectious Diseases

Marloes Bults: Outbreaks of Emerging Infectious Diseases: Risk perception and behaviour of the general public
Promotor: prof. dr. J.H. Richadus; copromotor: dr. H.A.C.M. Voeten
Financier: ZonMw en EU (FP7 programma)
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Rijksinstituut Volkgezondheid en het Milieu (RIVM), universiteit Maastricht

Het proefschrift van Marloes gaat over de risicoperceptie en het gedrag van het publiek bij uitbraken van opkomende infectieziekten, in het bijzonder tijdens de Influenza A (H1N1)-pandemie en Q-koorts- epidemie in Nederland. Haar doel was het beschrijven van trends over tijd en de regionale verschillen in risicoperceptie en gedrag van het publiek en determinanten van preventief gedrag. Een belangrijke aanbeveling voor risicocommunicatie in de praktijk is dat de communicatie beter afgestemd moet worden op specifieke (sociaal-culturele) omstandigheden van specifieke doelgroepen.

Finding ways to promote STI testing among the Afro-Caribbean community in the Netherlands

Alvin Westmaas: Finding ways to promote STI testing among the Afro-Caribbean community in the Netherlands
Promotoren: prof. dr. G. Kok (universiteit Maastricht) en prof. dr. J.H. Richardus; copromotor: dr. H.A.C.M. Voeten
Financier: ZonMw
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Universiteit Maastricht

Alvin had als doel voor zijn proefschrift het bestuderen van de determinanten voor het stimuleren van soa-testen onder de Afro-Caribische gemeenschap in Nederland. Hij concludeert dat een toekomstige interventie onder deze doelgroep gericht moet zijn op de determinanten gezondheidsmotivatie, ‘cues to action’, subjectieve (sociale) normen, risico gedrag, testhistorie, open communicatie en kennis. Een theoretisch model dat rekening houdt met culturele identiteit en ‘empowerment’ (PEN-3), bleek geen toegevoegde waarde te hebben in vergelijking met andere gedragsmodellen die in het onderzoek werden gebruikt.

Cultureel advies-op-maat voor het bevorderen van hepatitis B-screening door Turkse migranten

Ytje van der Veen: 'Cultureel advies-op-maat voor het bevorderen van hepatitis B-screening door Turkse migranten'
Promotors: prof. dr. J.P. Mackenbach and prof. dr. J.H. Richardus
Financier: ZonMw (Academische werkplaats)
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Ytje beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling en evaluatie van een cultureel advies-op-maat interventie gericht op het stimuleren van hepatitis B testen door eerste generatie Turkse Rotterdammers. Hierbij werd gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde website. Het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat een dergelijk advies een toegevoegde waarde heeft op het gedrag om te gaan screenen, maar wel op een aantal socio-cognitieve en sociaal-culturele determinanten van hepatitis B-screening.

Soa preventie in de lokale public health: van theorie naar praktijk

Mireille Wolfers: 'Soa preventie in de lokale public health: van theorie naar praktijk'
Promotoren: prof. dr. J.P. Mackenbach en prof. dr. G. Kok (universiteit Maastricht); copromotor: dr. O. de Zwart
Financier: ZonMw (Academische werkplaats)
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg; Universiteit Maastricht; Soa aids Nederland; Albeda college; Zadkine

In haar proefschrift beschrijft Mireille de ontwikkeling en evaluatie van gedragsinterventies voor de preventie van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hierbij maakte zij gebruik van planmatige interventieontwikkeling, gebaseerd op theorieŽn en onderzoek, met behulp van het Intervention Mapping protocol. Een belangrijke aanbeveling uit haar onderzoek is om ter verbetering van de praktijk van de publieke gezondheid meer gebruik te maken van een planmatige aanpak bij het implementeren van nieuwe interventies.

Secundaire preventie van Hepatitis B in Nederland

Irene Veldhuizen: 'Secundaire preventie van Hepatitis B in Nederland'
Promotor: prof. dr. H.L.A. Janssen; copromotores: dr. R.A. de Man en dr. J.H. Richardus
Financier: Stichting Lever Onderzoek (Erasmus MC), GGD
Partners: GGD Rotterdam-Rijnmond; Erasmus MC, afdelingen Maag-, Darm-, Leverziekten; Maatschappelijke Gezondheidszorg; Virologie.

In haar proefschrift beschrijft Irene de epidemiologie van acute en chronische hepatitis B in Nederland, met nadruk op de impact van secundaire preventie van hepatitis B. Om de toegang tot antivirale behandeling voor patiŽnten met actieve chronische hepatitis B te vergroten, moet de opsporing van deze patiŽnten, vaak nog zonder symptomen, verbeterd worden. Een screeningsprogramma voor eerste generatie migranten op hepatitis B is kosteneffectief, waarbij het te overwegen valt om tegelijkertijd ook op hepatitis C te testen.