Spring naar het artikel

Wat is Huisman Onderzoekscentrum

Het Huisman Onderzoekscentrum (OC) is het samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC voor onderzoek naar de bestrijding van infectieziekten en publieke gezondheid.

Om de bestrijding van infectieziekten wetenschappelijk te onderbouwen en onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk, is het belangrijk dat instellingen op het gebied van onderzoek en van de praktijk samenwerken. Alleen dan kunnen effectieve en kwalitatief goede interventies worden ontwikkeld en toegepast. Het Huisman OC werd in 2006 opgericht en maakt deel uit van CEPHIR, de academische werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio Rotterdam-Rijnmond. In het centrum werken de Afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Inwendige geneeskunde, Longziekten, Maag-, Darm-, en Leverziekten, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Medische Microbiologie & Infectieziekten en Virologie van het Erasmus MC samen.

Toegepast onderzoek

Naast het uitvoeren van reguliere taken in het bestrijden van infectieziekten en het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving, heeft de Afdeling Infectieziekten zich de afgelopen jaren ingezet voor een versterking van het toegepast onderzoek naar infectieziekten. De GGD heeft ruime ervaring met het systematisch verzamelen van gegevens (surveillance) over infectieziekten, het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve interventies en met voorlichting. Het Erasmus MC is gespecialiseerd in het ontwikkelen en evalueren van nieuwe preventieve interventies en het ontwikkelen en toepassen van innovatieve diagnostiek, vaccins en antivirale therapie.
Het Huisman OC richt zich op de onderzoeken waarbij de expertise van de GGD en het Erasmus MC gecombineerd leidt tot de beste resultaten. De publieke gezondheid is leidend bij deze onderzoeksprojecten. Dit leidt tot twee speerpunten:

1. Toepassing en evaluatie van innovatieve diagnostische en therapeutische methoden en technieken in de surveillance en bestrijding van infectieziekten (methoden)

2. Toepassing en evaluatie van innovatieve op gedragsverandering gerichte interventies in de bestrijding van infectieziekten (gedrag)

Onderzoek binnen deze speerpunten wordt primair uitgevoerd binnen de bevolking in Rotterdam en de regio Rijnmond en in het kader van de infectieziektebestrijding, taak van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Uitgangspunt is dat het onderzoek van algemeen nationaal en internationaal belang is. Samenwerking met andere partners in binnenland (zoals het RIVM) en buitenland is mogelijk.

Wetenschappelijk hoofd van het Huisman OC is Prof. dr. Jan Hendrik Richardus. Professor Richardus werd in 2010 met ondersteuning van de GGD Rotterdam-Rijnmond bij de Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC benoemd tot bijzonder hoogleraar Infectieziekten en Publieke Gezondheid.

 

Thema's

Het Huisman OC doet onderzoek naar:


1. Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

2. Hygiëne zorginstellingen en thuiszorg

3. Screening migranten

4. Soa en seksuele gezondheid

5. Outbreak management

6. Reizigerszorg


Deze thema’s sluiten aan bij de prioriteiten van de Afdeling Infectieziekten van de GGD Visie- en Beleidsplan Infectieziekten. Daarnaast zijn deze thema’s ook gekozen omdat de GGD hier al langdurig onderzoek naar doet. Tenslotte is er een sterke onderlinge samenhang tussen de onderwerpen, zodat er gemakkelijk dwarsverbanden gemaakt kunnen worden bij onderzoek.