Spring naar het artikel

Lopend onderzoek

'Innovations in improving hand hygiene in long-term care facilities’. Gefinancierd door ZonMw. Promovendus Gwen Teesing. Samenwerking tussen het Erasmus MC (afdeling MGZ) en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Bewoners van verpleeghuizen zijn kwetsbaar voor infectieziekten. Goede handhygiëne is de meest kosteneffectieve manier om zorg-gerelateerde infecties te voorkomen. HANDSOME is een gerandomiseerd onderzoek in 81 verpleeghuizen door heel Nederland. Het evalueert het effect van een multimodale interventie op de handhygiëne van zorgmedewerkers in verpleeghuizen. De interventie bestaat uit gesprekken met leidinggevenden over voorzieningen en beleid, 3 scholingen op locatie, een e-learning van 7 lessen en maandelijks wisselende posters gedurende 9 maanden. Verpleeghuizen zijn willekeurig toegewezen aan één van de drie studie armen: de controle arm (zonder interventie), de interventie arm (met interventie, geïmplementeerd op een vooraf bepaald moment) en de innovatieve interventie arm (met interventie, geïmplementeerd na een uitbraak). De primaire uitkomstmaat is de geobserveerde handhygiëne compliance van zorgmedewerkers. Deze is vooraf, en 1, 4 en 10 maanden na het begin van de interventie gemeten. Als secundaire uitkomstmaat zijn infecties bij bewoners wekelijks geregistreerd gedurende een jaar. Tenslotte zal ook het effect geëvalueerd worden van implementatie van de interventie via Train de Trainers sessies, zodat de interventie door een interne medewerker uitgevoerd kan worden.

Voorlopige analyses laten een groot effect zien van de interventie, met meer dan een verdubbeling van de handhygiëne compliance in beide interventie-armen. Onderdelen van de interventie zijn door kenniscentrum Vilans via het platform Zorg voor Beter gepromoot en verspreid. De HANDSOME studie loopt tot begin 2020.

Antibioticaresistentie in de algemene bevolking van Rotterdam

Antibioticaresistentie in de algemene bevolking van de regio Rotterdam: prevalentie, surveillance en preventie. Gefinancierd door NWO (promotiebeurs voor HBO docenten). Promovendus Maaike Honsbeek. Samenwerking tussen het Erasmus MC (afdeling MGZ) en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Antibioticaresistentie (ABR) wordt gezien als een van de grootste volksgezondheidsproblemen van de 21ste eeuw. De oorzaak zijn Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). BRMO en onderzoek naar resistentie zijn traditioneel het domein van de klinische (ziekenhuis) zorg. Er is echter nog weinig bekend over antibioticaresistentie binnen de algemene (gezonde) bevolking. Het doel van dit onderzoek is om kennis te verzamelen ter ondersteuning van maatregelen met betrekking tot BRMO. De resultaten zullen landelijk ABR beleid ondersteunen. Het eerste deelonderzoek heeft plaatsgevonden in 2017 in een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk in Rotterdam Zuid. De prevalentie van dragerschap van BRMO is vastgesteld bij ruim 200 huisartspatiënten die neus en peri-anale swabs hebben afgestaan. Ook hebben zij een vragenlijst ingevuld over risicofactoren voor ABR. In het tweede deelonderzoek wordt antibioticaresistentie bij urineweginfecties in Rotterdam geanalyseerd. Hiervoor zijn data verkregen van het STAR huisartsenlaboratorium. Naar dit laboratorium sturen huisartsen urinemonsters indien een patiënt niet reageert op 1e (en 2e) therapiekeuze. In het laboratorium wordt bepaald of er sprake is van een urineweginfectie, wat de verwekker is, en voor welke antibiotica deze verwekker gevoelig is. In haar studie bepaalt Maaike de prevalentie van ABR voor de verschillende verwekkers en bekijkt ze geslacht- en leeftijdspatronen en geografische spreiding over de stad. Een derde deelonderzoek zal plaatsvinden naar kennis, attitude en gedrag omtrent ABR in de algemene bevolking in de regio Rotterdam. Het promotieonderzoek loopt tot 2021.

PARCA - Antibiotica voorschrijfgedrag door huisartsen in Rotterdam

Prescription of Antibiotics in Primary Care: a focus on immigrant communities in Rotterdam. Gefinancierd door ZonMw. Promovendus Dominique Lescure. Samenwerking tussen het Erasmus MC (afdeling MGZ), de GGD Rotterdam-Rijnmond en Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen).

Vergeleken met het buitenland schrijven huisartsen in Nederland relatief weinig antibiotica voor en ook de antibioticaresistentie ligt hier relatief laag. Desondanks komt het onjuist voorschrijven van antibiotica door huisartsen geregeld voor, met name voor luchtweginfecties. Doel van de PARCA studie is om het aantal onjuist voorgeschreven antibiotica in Rotterdam terug te brengen. De focus ligt op eerste generatie niet-westerse migranten, omdat zij vaker antibiotica krijgen voorgeschreven dan autochtone Nederlanders. Taalproblemen, tegenstrijdige verwachtingen en miscommunicatie tussen de migrantenpatiënt en huisarts kunnen ertoe leiden dat de huisarts druk voelt en antibiotica voorschrijft terwijl dat misschien niet nodig is. De PARCA studie wil zich daarom primair richten op het verbeteren van de communicatie tussen de huisarts en patiënt.

Eerst worden groepsgesprekken met migranten gevoerd over kennis/attitude t.a.v. antibiotica/resistentie, therapietrouw en ervaringen met de huisarts. Huisartsen en apothekers worden geïnterviewd over ervaren druk/vraag van patiënten om antibiotica en ervaren barrières voor terughoudend voorschrijfgedrag. Daarna wordt een op maat gemaakte interventie voor huisartsen en hun patiënten ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd (middels een RCT). De interventie zal bestaan uit een training voor huisartsen in cultuursensitief communiceren met migrantenpatiënten, en voorlichtingssessies voor migrantengroepen over infectieziekten en antibioticagebruik. De verwachting is dat een verbeterde communicatie tussen huisartsen en migrantenpatiënten zorgt voor het minder vaak onjuist voorschrijven van antibiotica en, uiteindelijk, tot een vermindering van antibioticaresistentie. De PARCA studie loopt nog tot 2022.

 

Soa, soa-zorg en hiv in Rotterdam

Geografische spreiding van soa, bereik van de soa-zorg en ‘Rotterdam-Rijnmond AIDSVRIJ 2030’. Gefinancierd door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Promovendus Denise Twisk. Samenwerking tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam.

Promovendus Denise Twisk is in december 2017 begonnen met onderzoek op gebied van soa-epidemiologie en het bereik van soa-zorg in Rotterdam-Rijnmond. Om dit te bepalen wordt er gekeken welke personen voor een soa-consult een huisarts bezoeken en welke personen langsgaan bij de soa-poli. Het in kaart brengen van regionale verschillen m.b.t. soa-epidemiologie en het bereik van soa-zorg (risicowijken, -gemeenten en –groepen) binnen Rotterdam-Rijnmond staat centraal. Daarnaast wordt in het kader van het project ‘Rotterdam-Rijnmond AIDSVRIJ 2030’ de hiv-epidemiologie en het hiv-testgedrag in het werkgebied van GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht door het gebruik van huisartsdata en soa-polidata. Hiervoor worden risicowijken, -gemeenten en -groepen voor onontdekte hiv-infecties in kaart gebracht, met als doel het vroegtijdig opsporen van onontdekte hiv-infecties.

Afgeronde projecten sinds 2010

1. PICC UP: Patient Initiated Contacts treatment for Chlamydia; Understanding the Potential for increased effectiveness of Partner treatment in the Netherlands. (2015-2017). PI: Hannelore Götz

2. Innovations in improving hand hygiene in long term care facilities. ZonMw (2015-2018). PI: Jan Hendrik Richardus, Hélène Voeten en Vicki Erasmus

3. Verspreiding en implementatie impuls Partnerwaarschuwing.nl. ZonMw: VIMP (2015) PI: Hélène Voeten

4. Awareness Identification and Treatment Chronic hepatitis B and C: BIBHEP. ZonMw en een consortium van andere fondsen (2014-2016). PI: Jan Hendrik Richardus en Irene Veldhuijzen

5. Man tot man 2.0. Informatie uitwisselen en tevens faciliteren van de discussie over viral load onder MSM, middels de integratie van sociale media binnen mantotman.nl Aidsfonds (2013-2014). PI: Pjer Vriens

6. Noro infecties in verzorgings- en verpleeghuizen (2012-2016) PI: Marion Koopmans en Mariska Petrignani

7. Verspreiding en implementatie impuls Heel gewoon Handen schoon. ZonMw: VIMP (2013-2014) PI: Jan Hendrik Richardus

8. Evaluatie en implementatie van een Hepatitis B and C educatie en screenings programma voor de Chinese gemeenschap in Nederland. ZonMw (2013-2014). PI: Jan Hendrik Richardus en Marijke Mostert

9. The Safety Check: The development and pilot implementation of a Text Message mobile phone based application to promote STI testing among young people Aids Fonds, ZonMw (2013) Co-PI: Pjer Vriens

10. Pilot studie ter bevordering van partnerwaarschuwing voor soa in de huisartsenpraktijk; adaptatie van het online instrument ‘Suggestatest.nl’. ZonMw (2012-2014) PI: Hélène Voeten

11. Experimentele online interventies op maat ter bevordering van partnernotificatie bij MSM vanuit de Soa Poli Rotterdam, de Soa Polikliniek Amsterdam en MANtotMAN.nl. Aidsfonds (2010- 2012). PI Helene Voeten

12. Bevorderen van HIV therapietrouw bij migranten uit Sub-Sahara Afrika middels een gecombineerde interventie. Aidsfonds (2012-2014). PI: Annelies Verbon

13. Screening for Hepatitis B and C among migrants in the European Union (EU-HEP-SCREEN). EU, DG Sanco (2011-2014). PI: Jan Hendrik Richardus en Irene Veldhuijzenv

14. Effective Communication in Outbreak Management: development of an evidence-based tool for Europe (E-com@eu). EU, FP7 (2011-2015). PI: Jan Hendrik Richardus en Hélène Voeten

15. Implementatie onderzoek ten behoeve van een lesprogramma Seksuele Gezondheid voor het ROC. ZonMw (2010-2012) PI: Mireille Wolfers

16. Improving compliance to hand hygiene guidelines in child care centres; a stepwise behavioural intervention development and evaluation. ZonMw (2009-2013) PI: Jan Hendrik Richardus, Hélène Voeten en Vicki Erasmus

17. MRSA of Unknown Origin: Risk assessment and adjustment of risk classification. ZonMw (2009-2013) PI: Greet Vos

18. Optimization of tuberculosis control in the Netherlands: an integrated view on cost-effective strategies, with scenarios for technological, organizational, and epidemiological developments. ZonMw (2008-2013) PI: Jan Hendrik Richardus

19. Identifying sources of transmission routes of norovirus outbreaks by molecular epidemiological methods as the basis for targeted prevention strategies. ZonMw (2008-2011). PI: Marion Koopmans.

20. Promotion of prevention of hepatitis B in the Turkish community in Rotterdam: Individual and cultural tailoring in infectious diseases control. ZonMw (2006-2011). PI: Jan Hendrik Richardus.